Meet, Greet & Do

Meet, Greet & Do is een project dat het pastorale team is gestart net voor het begin van de coronaperiode. We mochten met twaalf jonge mensen tussen de 35-55 jaar een prachtige inhoudelijke avond meemaken in het café van het Parochiehuis in Delden, een avond over de Zeven werken van Barmhartigheid,  en daarbij in het laatste uur van de bijeenkomst een nazit met een borrel om elkaar op een andere wijze te ontmoeten.

Inmiddels heeft de groep een herstart gemaakt, nog niet in het café maar in de grote zaal van de geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus in Goor. Bij de eerste bijeenkomst hebben we teruggekeken naar het afgelopen jaar,  de coronapandemie en de lange tijd dat we hier al mee te maken hebben. Vragen werden besproken: wat heeft ons geraakt, wat hebben we geleerd en wat zouden we nu anders gaan doen in en met ons leven. De tweede en derde bijeenkomst hebben we gesproken over rituelen met daarbij een rondleiding door de kerk.

Woensdag 8 december komen we weer samen. Wie weet spreekt het je aan om je geloof verder te verdiepen via de weg van de Zeven Werken van Barmhartigheid. Neem hiervoor gerust contact op met Pastor Ria Doornbusch pastordoornbusch@gmail.com, zij kan je verder informeren.