Meld je aan bij de Koorschool

In september gaat de Koorschool Borne van start. De koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 jaar,  onder de bezielende leiding van dirigent Louis ten Vregelaar, al ruim negen jaar ook dirigent van de Koorschool Lambertus in Hengelo. De koorschool Borne verzorgt optredens binnen en buiten de kerk.
Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kinderen van de koorschool wekelijks les. Daarin wordt natuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in verschillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verleden. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Maar de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden wekelijks plaats in de Stefans-hof naast de Stephanuskerk in Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur.
Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kinderen met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Voor aanmelden kun je e-mailen naar koorschoolb@gmail.com.
.