Mooie viering Vredesweek in Goor

Zondag 24 september was er een oecumenische vredesviering in onze Petrus en Pauluskerk in Goor waarin ds. De Jong en pastor Roetgerink voorgingen. Er was samenzang met organist Herman Terra en ook het Goors Mannenkoor gaf acte de présence.

Na de viering werd men uitgenodigd op het kerkplein om daar met elkaar nog even na te praten; hier werd massaal gehoor aan gegeven. Tegelijk met het openen van de deuren ná het slotlied brak de zon door. Het werd een gezellig samenzijn met koffie en thee.