Nieuwe folder voor de Caritas instellingen van de drie parochies

Afgelopen november was het zover: na zeven maanden voorbereiding zag de nieuwe folder van de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) van de drie parochies (Heilige Geest parochie, Parochie De Goede Herder en HH Jacobus en Johannesparochie) het licht. Bijzonder is dat de drie versies van de folder identiek zijn op de contactgegevens na. De oude, afzonderlijke folders waren niet meer actueel en nodig aan een update toe.

Donderdag 25 november werd het eerste exemplaar door de voorzitters van de drie Caritas besturen uitgereikt aan pastor Ria Doornbusch van het pastoraal team. Zij was als adviseur nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze folder. Wat schoorvoetend begon in april werd al gauw een dynamisch en creatief proces met deze moderne, kleurrijke folder als resultaat. Het is nu aan elk Caritas bestuur om deze folder te verspreiden in hun parochie, niet alleen binnen eigen gelederen maar ook bij diverse (maatschappelijke) instellingen, zoals huisartsen en apotheken, bibliotheken, wijkcentra.

Alle bestuursleden van de drie Caritas besturen waren aanwezig bij de uitreiking, welke daardoor tevens een hernieuwde onderlinge kennismaking was. Unaniem waren de leden het erover eens dat de samenwerking niet moet ophouden bij dit folderproject maar dat ze in de toekomst vaker gezamenlijk kunnen optrekken, elkaar versterken en meer informatie met elkaar kunnen delen.

De Caritas zet zich in om (nood)hulp te bieden aan ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of religie. Dit kan financiële hulp zijn, maar ook helpen bij het opknappen van de woning of een verhuizing, het bieden van een luisterend oor, of doorverwijzen naar andere instanties die hun noden kunnen verlichten.