Oecumenisch jaarprogramma Raad van Kerken Delden

Het oecumenisch jaarprogramma van de Raad van Kerken van Delden is gereed.

Klik hier voor het programma.