Oecumenische dienst  2e Pinksterdag

Oecumenische dienst  2e Pinksterdag

De Raad van Kerken organiseert weer op 2e Pinksterdag 20 mei om 10.00 uur een mooie  oecumenische viering.  We vieren het Pinksterfeest in de open lucht op het plein voor de Oude Blasiuskerk.  De mooie Blasiuskerk, die al  ruim 1000 jaar oud is.  Al jaren lang vieren we dit Pinksterfeest samen in Oecumenisch verband. Met de gemeenschappen van de beide Blasiuskerken.  Iedereen is welkom met of zonder religie-achtergrond. Samen vieren en  samen blij zijn en  blij worden.  We zitten buiten  op het plein en al jarenlang zijn de weergoden ons goed gezind en blijft het droog. Alles is weer geregeld en voorbereid en dominee Dick Juijn en pastor James Keuben zullen voorgaan in deze bijzondere dienst. James is de nieuwe pastor sinds 1 januari die het pastorale team van de regio is komen versterken. Hij zal aan het einde van het jaar tot priester worden gewijd. Hij is een toegewijde jongen en woont in Borne.  Hij gaat voor het eerst  mee voor in de Open Luchtdienst. Het RK dames- en herenkoor olv  Hans Middelhuis zullen ons begeleiden met het zingen.  Ook Mirjam maakt weer een mooi bloemstuk en vertelt hier haar intentie bij.  Samen met leden van de Raad van Kerken en u allen, maken we er een mooie dienst van. De collecte is na de dienst voor het werk van de Raad van Kerken. We hopen u op 2e Pinksterdag te begroeten en samen te vieren.

Ria Mudde-Jetten,    voorzitter Raad van Kerken