Onze parochiesite na 15 jaar onmisbaar

Woensdagavond 9 januari is de webredactie van de Heilige Geest parochie bij elkaar gekomen om alle ontwikkelingen rondom de parochiewebsite, de digitale nieuwsbrief, de app en de facebookgroepen te evalueren.

Ondanks een aantal afmeldingen was het een geslaagde bijeenkomst waarin ook vooral terug gekeken is op de afgelopen 15 jaar van de webredactie.

Michel van het Bolscher, webredactielid van het eerste uur, heeft afscheid genomen van de webredactie en zijn taken overgedragen aan Michel ter Grefte. Hij is het aanspreekpunt voor de Deldense geloofsgemeenschap wat betreft de inhoud van de website. Michel ter Grefte is ook lid van de locatieraad Delden.

Michel van het Bolscher werd bedankt voor al zijn werkzaamheden, die hij sinds 2006 heeft uitgevoerd voor de website van eerst de website blasiusdelden.nl en later de huidige parochiewebsite. Deze website was een initiatief van de Heilige Blasius Delden parochie en de Oude Blasiuskerk in Delden. De tekening van de beide Deldense Kerken was onderdeel van de homepage van de website.Via het webarchief van de blasiusdelden site zijn de verhalen rondom deze website opgehaald. 

De eerste parochiewebsite was die van parochieppgoor.nl uit januari 2003. Rob Legtenberg is deze website gestart vanuit de toenmalige H.H. Petrus en Paulusparochie uit Goor. Ook daarvan zijn nog beelden opgehaald uit het webarchief.

In januari 2010 is na de openingsviering van de nieuwe Heilige Geestparochie in Beckum de nieuwe website gelanceerd waarin alle 6 geloofsgemeenschappen hun eigen onderdeel hadden. Elke geloofsgemeenschap had ook zijn eigen webredacteur. Ook deze website is nog terug te vinden in het webarchief.

In een poll uit 2010 over de onmisbaarheid van de parochiesite werd toen van de 100 stemmen al door bijna 60 stemmers aangegeven dat de website noodzakelijk is in de communicatie naar parochianen. In 2011 won deze parochiewebsite tijdens de landelijke parochiedag van de RKK de tweede plaats.

De huidige webredactie bestaat uit de volgende personen:

Bernadette Morskieft, contactpersoon Beckum en parochiebestuur
Henny Evers, contactpersoon Hoeve en Hengevelde
Carla Ros, contactpersoon Bentelo
Michel ter Grefte, contactpersoon Delden
Jose Sluiter, contactpersoon digitale Geestig en Geestig nieuws website
pastor Ria Doornbusch, rubriek vlog video’s en M25 werkgroep
pastor Annette Zoet, bezinningsmail nieuwsbrief samenwerkende parochies
Berna Horck, contactpersoon pastoraal team
Rob Legtenberg, contactpersoon Goor en coordinator

Als afsluiting van de avond zijn de huidige statistieken van de website geevalueerd. Er is vastgesteld dat met een gemiddelde van ca. 80 unieke bezoekers in 2018 het gemiddelde aantal bezoekers met 20 is toegenomen ten opzichte van 2017. 24 december is steevast de dag met de meeste bezoekers, in 2018 375 unieke bezoekers op 1 dag.

Der webredactie gaat ook het komend jaar weer met vertrouwen aan het werk voor de parochie. Ze hopen dat de parochianen en vrijwilligers weer zoveel mogelijk informatie voor de site willen aanleveren. Want ze weten dat de website niets is zonder nieuws van de parochianen. Daarom ook dank aan alle parochianen die afgelopen jaar weer informatie voor de site hebben aangeleverd,