Oogstdankviering H. Isidoruskerk

In de herfst aan het einde van het groeiseizoen kijken mensen vaak terug op het afgelopen jaar.
Hebben wij een goede of een slechte oogst?
Veel of weinig opbrengsten?
Het is niet alleen hard werken, veel is afhankelijk van de omstandigheden waar wij zelf geen grip op hebben, denk maar aan de hoeveelheid zon en regen.
In deze viering hebben wij onze dankbaarheid uitgesproken voor alles wat de aarde ons gegeven heeft.
Wij zaaien en poten, verzorgen het gewas, om na verloop van tijd te kunnen oogsten.
Het koren is van het land waar wij het hele jaar ons brood van kunnen eten.
De kerk was versierd met producten van moeder aarde, en met broden, die de bakker aan ons beschikbaar heeft gesteld.
Dank aan een ieder, die op welke wijze ook heeft bijgedragen aan deze viering.

H. Isidorusgeloofsgemeenschap