OPA’S en OMA’S!  DOE MEE!!

Op 4 oktober 2018 werd er vanuit de Kinderkerk Delden een inspiratieavond gehouden voor ouders en belangstellenden over de vraag hoe we een meer kindvriendelijke parochie kunnen zijn. Tegelijk werd er nagedacht over bestaande en nieuwe activiteiten speciaal gericht op kinderen en jonge ouders.

Omdat ook duidelijk werd, dat we daarvoor niet slechts naar de al overbezette pastores moeten kijken, kwam het motto naar voren:  ‘Ouders verenigt U!’ En zo ontstonden en ontstaan er verschillende initiatieven om kinderen meer vertrouwd te maken met het geloof.

Mede door een aanwezige opa kwam naar voren, hoezeer opa’s en oma’s voor kinderen een warme bron zijn van geloof en tegelijk hoe bij opa’s en oma’s de wens leeft om deze voor hen vertrouwvolle basis in het leven door te geven aan de kleinkinderen.

Spontaan werd besloten om op een vervolgavond over ditzelfde thema ‘KIND en GELOOF’ alle opa’s en oma’s uit te nodigen onder het motto: ‘Opa’s en Oma’s verenigt U!’  Help en denk mee over nieuwe mogelijkheden, waarin kinderen kunnen kennismaken met persoonlijk geloof. Het geloof voor veel ouderen zo dierbaar en waar veel ouders zichzelf wat verlegen mee voelen.

Kortom, ouders en grootouders maar ook andere belangstellenden zijn welkom op de 2e inspiratieavond over KIND en GELOOF op 27 maart in het parochiehuis in Delden om 20.00 uur.

Mede namens de Kinderkerk,
pastoraal werker Henk Ogink