Opgave adventsviering ouderen Goor 16 december

Maandag 16 december wordt er een adventsviering, speciaal voor ouderen, in Goor gehouden. Pastor van de Bemt zal hierin voor gaan. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
Na afloop is er een gezellig samenzijn. U kunt zich opgeven voor 2 december via het secretariaat in Goor of via het opgaveformulier dat u kunt vinden op de leesplank achter in de kerk in Goor.