Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2019

In januari 2019 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In mei en juni 2019 kunnen zij de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Wij werken met het project ‘Blijf dit doen’. Alle kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor.

Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 35. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. Wij vinden dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn.

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het Pastoraal Team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgave formulier dat u ingevuld terug kunt sturen. Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 15 november 2018 op te geven. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari.

Het pastorale team