Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2022

In januari 2022 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In mei-juni 2022 ontvangen zij hun Eerste Heilige Communie.

Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. De voorbereiding worden begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor. Deelname aan de voorbereiding kost € 35.

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het secretariaat van het Pastoraal Team, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u vóór 1 december 2021 ingevuld terug kunt sturen. U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met het pastoraal secretariaat 074-3492212 en vragen naar mevrouw Horck.