Paaskaarsen bestellen Goor

U kunt u weer paaskaarsen voor thuis bestellen. Achter in de kerk in Goor ligt een poster met afbeeldingen. U kunt na de viering uw bestelling opgeven aan de koster in de sacristie. Daar ligt ook een poster met de prijzen. En ook nu geldt weer dat de kaarsen vooraf betaald dienen te worden.