Pastor Casper Pikkemaat naar de drie samenwerkende parochies

In de afgelopen maanden hebben we al afscheid genomen van twee leden van het pastoraal team en in oktober vertrekt pastor Ria Doornbusch naar de Emmanuelparochie in Ommen e.o.

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft voor de drie samenwerkende parochies (HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie De Goede Herder en de Heilige Geestparochie) pastor Casper Pikkemaat voor onbepaalde tijd benoemd als aanvulling van ons pastorale team als parochievicaris voor 0,2 fte (dus een dag per week). Pastor Pikkemaat is dus vooral inzetbaar voor de Eucharistievieringen in de weekenden en het toedienen van de andere sacramenten.

Pastor Pikkemaat is priester binnen het aartsbisdom Utrecht en momenteel nog pastoor van de St. Pancratiusparochie in Tubbergen e.o. en daarnaast geeft hij het vak Levensbeschouwing aan het Carmel College in Oldenzaal.

Over de precieze ingangsdatum en de presentatie wordt u later dit jaar geïnformeerd. Pastoraal team en parochiebesturen zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met pastor Pikkemaat.