Pastor G.A. Hoitink (80) overleden

Te Hengelo (Ov.) is op 8 juli in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Gerard Aloysius Hoitink, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Wierden op 21 juni 1943. Na zijn priesterwijding op 6 juli 1968 was hij eerst kapelaan te Albergen en vervolgens vanaf 1 september 1974 halftime pastor in de H. Lebuïnusparochie te Deventer en halftime districtscatecheet in dienst van de St. Bernardusscholen te Deventer en omgeving.

Op 1 september 1984 werd hij benoemd tot fulltime districtscatecheet in het dekenaat Hengelo in dienst van de Stichting Schoolkatechese Hengelo. Met ingang van 1 juni 1995 volgde zijn benoeming als dekenaal beleidsmedewerker in het dekenaat Twente-Zuid. Per 1 oktober 2002 werd hij tevens benoemd als waarnemend pastoor van de Moeder Teresaparochie en de Exodus en H. Raphaëlparochie te Hengelo. Op 1 juni 2005 werd hij benoemd als pastor van de parochies Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans te Glanerbrug, H. Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte en H. Martinus te Losser en H. Gerardus Majella te Overdinkel binnen het parochieverband Maria Vlucht. Op 1 juni 2008 ging hij met emeritaat.

Gerard Hoitink “groeide als middelste van negen kinderen op in een godsdienstig en kerkbetrokken gezin,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. Kardinaal Eijk: “Tijdens zijn seminarieopleiding voltrokken zich door het Tweede Vaticaans Concilie ook in de Kerk in ons land grote veranderingen. In die Kerk wilde hij graag werkzaam zijn samen met anderen, als volk Gods onderweg. Geïnspireerd door het Evangelie en het enthousiasme van de mensen om hem heen, zette hij zich met hart en ziel in voor de Kerk in de maatschappij.”

Al tijdens de eerste jaren van zijn pastoraat specialiseerde Hoitink zich in de catechese voor het basisonderwijs, die een grote vernieuwing onderging. Dat resulteerde in zijn benoeming tot districtscatecheet, eerst in Deventer en later in Hengelo. Hoitink “vond het boeiend om met docenten van verschillende leeftijden te zoeken naar wegen om het Evangelie binnen de scholen te verkondigen,” aldus kardinaal Eijk. In 1983 werd pastor Hoitink lid van de diocesane werkgroep VKS (Vrouw, Kerk en Samenleving) en bij de grote fusie van de dekenaten in 1984 werd hij dekenaal beleidsmedewerker in het nieuwe dekenaat Twente-Zuid. Kardinaal Eijk: “Vervolgens werd hij aangesteld tot pastor in het samenwerkingsverband Maria Vlucht voor het taakveld kerkopbouw. Na zijn emeritaat was hij in Hengelo (Ov.) als parochievrijwilliger actief, eerst in de Moeder Teresakerk, daarna in de St. Franciscuskerk. Daar heeft hij de laatste jaren de zondagsliturgie mee helpen verzorgen, ook als koordirigent en organist/pianist. Moge hij nu rusten in vrede.”

De afscheidsviering vindt plaats in de St. Franciscuskerk, Berfloplein 18 te Hengelo op zaterdag 15 juli 2023 om 11.30 uur. Nadien is er gelegenheid tot condoleren. Daarna wordt er in besloten kring afscheid genomen van pastor Hoitink op de Natuurbegraafplaats Christinalust in Twekkelo, Zwartvennenweg 15 te Enschede.