Pastor Geurts niet meer voor in Eucharistievieringen

Het bestuur en het pastoraal team van de Heilige Geest parochie laten u weten dat pastor Geurts heeft aangegeven dat hij vanwege zijn leeftijd en gezondheid niet langer kan en wil voorgaan in de eucharistieveringen in onze parochie.
Dat besluit betreuren we zeer, maar het past niet anders om het met groot respect te aanvaarden.
In kleine kring is hij namens ons allen van harte bedankt voor zijn enorme inzet in onze parochie. Wij wensen hem alle goed.