Pauselijke onderscheiding voor Gorenaar Theo Tomesen

Theo Tomesen, vrijwilliger uit de geloofsgemeenschap Goor ontving vorige week donderdagavond de onderscheiding Ridder in de Orde van de Heilige Paus Sylvester.
Deze hoge kerkelijke onderscheiding kreeg hij uitgereikt door kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, voor zijn ruim 25 jaar lange vrijwillige inzet, onder meer als
bestuurslid, voor achtereenvolgens verschillende parochiebesturen in het aartsbisdom Utrecht.
Na de viering van de totstandkoming van de fusieparochie Maria Laetitia (De Verrijzenis Parochie & de HH Maria en Laurentius Parochie) werd de heer Tomesen naar voren geroepen.
Niets vermoedend nam hij lovende woorden van de kardinaal in ontvangst. Vervolgens werd hij volledig verrast toen hij benoemd werd tot Ridder in de Orde van de Heilige Paus Sylvester, het bijbehorende lintje kreeg opgespeld en de oorkonde uit Rome in ontvangst mocht nemen. “De onderscheiding wordt sporadisch gegeven, ik moest zelf eigenlijk nog opzoeken wat het inhield”, laat Tomesen overrompeld weten, “later drong het pas echt door, ik ben er heel dankbaar voor. Mensen zeggen dat ik het verdiend heb, maar het werk kan je niet alleen doen, je doet het altijd samen”, geeft hij  bescheiden aan.
Theo Tomesen werd 74 jaar geleden geboren in Doetinchem, waar hij katholiek werd opgevoed en zijn vader ongeveer tien jaar kerkmeester was. 43 jaar geleden verhuisde hij voor zijn werk in Hengelo naar Goor. Hier was hij een kleine tien jaar actief als bestuurder van het R.K. schoolbestuur. In 1991 kwam hij in het bestuur van de Petrus en Paulus parochie te Goor, waar hij enkele jaren later de functie van penningmeester oppakte. Tomesen vervulde een belangrijke rol bij de totstandkoming en samenwerking tussen de toenmalige parochies van Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve. Tevens was hij in deze regio sinds 2002 betrokken bij de voorbereiding van de oprichting van het parochieverband Zuid West Twente, waar hij wederom
de rol van penningmeester op zich nam. Totdat de parochies in 2010 fuseerden tot de Heilige Geestparochie.
In 2010 kwam hij in het parochiebestuur van de HH Maria en Laurentius Parochie te Doetinchem en omstreken. Het penningmeesterschap was hem op het lijf geschreven, want ook binnen de HH Maria en Laurentius Parochie vervulde hij deze met verve, en had hij een belangrijke rol bij de inrichting van de financiële en secretariële administratie. Tevens waren zijn inspanningen bij de fusering van deze parochie met De Verrijzenisparochie van grote waarde. Zijn kennis deelt hij sinds 2007 als Dekenaal Financieel Adviseur binnen het dekenaat Twente, hij adviseert parochies op het gebied van financiële administratie en boekhouding. En sinds 2008 zet hij zich intensief in
als Diocesaan Financieel Adviseur van aartsbisdom Utrecht.
Zijn dienstbaarheid zet hij ook op de werkvloer in, hij maakt samen met zijn vrouw al jaren deel uit van de “kerkpoetsgroep” in Goor. Verder is hij administrateur van de RK begraafplaats in Goor. “Ik doe het met plezier en vind het zinvol om vrijwilligerswerk te doen en een bijdrage te leveren”, reageert Tomesen, die inmiddels wel besloten heeft om de vrijwilligerstaken, die te vergelijken waren met een full time baan, op een wat lager pitje te zetten. Voor het bijzonder verdienstelijk maken binnen de kerk en het geloof, de grote hoeveelheid werk en lange termijn waarbinnen de heer Tomesen actief is als vrijwilliger binnen het bisdom ontving hij de hoge kerkelijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Heilige Paus Sylvester.