Pelgrims onderweg naar Glasgow

Wat een drukte in de Klokkenkamp! En dat allemaal vanwege het klimaat en de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen!

Op vrijdag 1 oktober kwam de groep van 30 pelgrims aan bij de Hofkerk in Goor. Zij werden begeleid door nog eens ca. 30 dagpelgrims die vanaf Borne meewandelden naar Goor. De hele groep werd onder klokgelui ontvangen en welkom geheten met koffie en krentenwegge.

De klimaatpelgrims bleven slapen in de Klokkenkamp en ontvingen daar hun maaltijden. De sfeer was ontspannen (behalve in de keuken…) en er werd Duits, Engels en Nederlands door elkaar gepraat. Natuurlijk over het doel van de pelgrimage, maar ook: “Waar komt u vandaan?” Om 19.00 uur werd de warme maaltijd geserveerd en die smaakte goed: “What a wonderful meal!” De volgende morgen stond om 7.00 uur het ontbijt klaar en daarna maakten de pelgrims zich klaar voor vertrek.

Om 8.30 uur kwamen alle mensen die in de Klokkenkamp waren bij elkaar in de Hofkerk voor een korte meditatieve viering, o.l.v. ds Wim de Jong. De pelgrims kregen een speciale zegen mee! In een grote kring buiten op het plein werd er, met meerdere belangstellenden, hartelijk afscheid genomen met een pelgrimslied. Ook nu waren er weer dagpelgrims die meeliepen van Goor naar Colmschate, de volgende overnachtingsplaats. Onder klokgelui werden alle pelgrims uitgezwaaid.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Hofkerk en de R.K. geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus in Goor is de opvang van de pelgrims prima verlopen! De groep toonde zich dankbaar voor de ontvangen gastvrijheid en dit werd onderstreept met een oorkonde, uitgereikt tijdens de viering in de Hofkerk.

Wij hopen, ook als kerken, dat de klimaatcrisis mede door de pelgrimage de nodige aandacht krijgt.

Namens de werkgroep “Klimaat-pelgrimage”, Dora Brinkhorst
Foto’s: pastor Ria Doornbusch