Project in de Veertigdagentijd voor gezinnen: doe iets voor een ander

Samen met jullie vieren we de bijzondere tijd van Aswoensdag tot Pasen. We laten in een filmpje onze kijktafel thuis zien met nieuwe voorwerpen: woestijnzand, een kaart om aan iemand op te sturen en een zelfgemaakte spaarpot.

In de pastorale nieuwsbrief tref je het filmpje en meer informatie. Mocht je de pastorale nieuwsbrief niet ontvangen, meld je dan aan bij: contact@pastoraalteam.nl

Veertig dagen in de woestijn

Van Aswoensdag tot Pasen zijn er 40 vastendagen (de zondagen niet mee gerekend). 40 is in de Bijbel een getal dat te maken heeft met de woestijn. De woestijn: een stille plek zonder eten, drinken en afleiding. De plek om God te ontdekken en wat belangrijk is in je leven en daarvan afgeleid worden. In de Bijbel lees je het verhaal van de zware tocht van 40 jaar door de woestijn van Mozes en zijn volk. Jezus trok zich 40 dagen terug in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn opdracht. De satan probeert Hem op andere gedachten te brengen maar Jezus kiest voor God. De boodschap van Jezus voor de veertigdagentijd is: vasten, bidden en geven.

Jezus kiest

Marcus 1: 12-15
Nadat Jezus gedoopt was, dreef de Geest Hem naar de woestijn. 40 dagen bracht Hij in de woestijn door terwijl Hij door satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen hielpen Hem. Jezus ging naar Galilea en verkondigde Gods blijde boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.’

Doe iets voor een ander!

De veertigdagentijd is een woestijntijd: een tijd om na te denken en keuzes te maken. Wat kun jij voor een ander doen? Hieronder vind je twee ideeёn. Kies er één van.

Geven aan de vastenactie – Even minderen voor een ander
Vastenactie wil zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Daardoor kunnen ze geld verdienen om voor zichzelf en voor hun familie te zorgen. Dat helpt echt! Verzin iets, waardoor jij geld voor de Vastenactie kunt inzamelen door bijvoorbeeld cakejes te bakken en te verkopen of klusjes te doen! Knutsel zelf een spaarpot van een vla- of melkpak of op een andere manier!

Hier vind je de instructies om een spaarpotje te maken.

Stuur iemand een kaartje
Stuur een kaart aan iemand, die je er blij mee kunt maken.

Doe je mee? 

Stuur een foto, waar je zelf opstaat, met jouw actie voor anderen vóór 8 maart 2021 naar pastor Ria Doornbusch:  pastordoornbusch@gmail.com. We gebruiken de foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en het parochieblad. Na Pasen maken we een filmpje van de ingezonden foto’s.