Protocol voor de vieringen vanaf 4 juli 2020

Vanaf het weekend van 4 en 5 juli 2020 zijn er eucharistievieringen met 100 mensen in de drie Eucharistische Centra.  In dit eerste weekend waarin wij weer samen kunnen vieren, worden tijdens deze vieringen de Paaskaarsen gezegend en uitgedragen naar de verschillende geloofsgemeenschappen in onze drie parochies.

Vanaf het weekend van 12 juli mogen er in de andere geloofsgemeenschappen twee weekenden in de maand gebedsvieringen gehouden worden met maximaal 100 mensen indien de ruimtes dit toelaten.

Vanaf 7 juli vinden er ook doordeweekse vieringen plaats in de Eucharistische Centra en op de woensdagmorgen in Goor. Dit omdat er in Goor op de woensdagmorgen altijd tussen de 50 en 75 mensen aanwezig zijn.

U dient zich aan te melden voor de vieringen, telefoonnummers en mailadressen vindt u hieronder.  

In de maanden juli en augustus blijven wij de vieringen in Delden op zondagmorgen met parochianen ook via de kerkomroep en op zondag via You tube uitzenden.

Alleen op zaterdag 25 juli 2020 is er in Delden om 17.00 uur een viering en niet op zondagmorgen 26 juli 2020.

 

De vieringen  in de Heilige Geest parochie gaan weer beginnen

Wat u als kerkganger moet weten:

Met ingang van zondag 5 juli gaan de vieringen weer beginnen. Onze parochiekerken mogen maximaal 100 kerkgangers ontvangen. Om u veilig te kunnen ontvangen, is er een protocol en zijn de kerken veilig ingericht. We zijn graag voorbereid op uw komst en daarom moet u zich aanmelden. Hieronder vindt u de mailadressen en telefoonnummers waarmee u dit kunt doen voor de desbetreffende geloofsgemeenschappen.

Geloofsgemeenschap H. Blaisus Beckum
Via de mail beckum@heiligegeestparochie.nl tot donderdag 12.00 uur.
Telefonisch: dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.00 uur;  074-3676209 of 06-29428024.

Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Bentelo
Telefonisch: maandag secretariaat pastorie 11.00-13.00 uur;  0547-292221 of per mail parochiebentelo@hotmail.com.
Telefonisch: woensdag Anny Nijland 18.00-19.00 uur;  0547-292536 of per mail annyhenknijland@ziggo.nl.
Telefonisch: zaterdag Marinus Nijland 11.00-12.00 uur; 0547-292485 of per mail marinusnijland@gmail.com.

Geloofsgemeenschap H. Blasius Delden
Via de mail delden@heiligegeestparochie.nl tot donderdag 12.00 uur.
Telefonisch: donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur;  074-3761201.

Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus te Goor
Via de mail goor@heiligegeestparochie.nl tot dinsdag 12.00 uur.
Telefonisch: maandag- en woensdagmorgen van 09.00-12.00 uur 0547-260114.

Geloofsgemeenschap HH. Petrus en Paulus Hengevelde
Via de mail hengevelde@heiligegeestparochie.nl tot donderdag 12.00 uur.
Telefonisch: woensdagmorgen tussen 09.00-12.00 uur; 0547-333210.

Geloofsgemeenschap H. Isidorus St. Isidorushoeve
Via de mail st.isidorushoeve1@gmail.com tot donderdag 12.00 uur.
Telefonisch: dinsdagmorgen tussen 09.00-12.00 uur en donderdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur; 074-3573210.

Ook kunt u zich aanmelden door middel van het invullen van een aanmeldstrook. Deze liggen in de gedachteniskapel van uw locatie. De aanmeldstrook kan worden ingeleverd in de brievenbus van de pastorie.

BELANGRIJK!

Gebruik één van bovenstaande adressen ook om vragen te stellen. Kijk om u heen en help mede parochianen voor wie het lastig is om te reserveren. Nodig hen uit, help hen met de aanmelding of meld hen zelf aan.

 

 

UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID EN DAAROM ZIJN ER 15 GEBODEN DIE WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN

 

1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
2. Aan de kerkdeur staan vrijwilligers die u ontvangen. Ga de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. HOEST EN NIES in uw elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
3. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
4. Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
5. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en ontsmet uw handen vlak voor de communie.
6. KOREN MOGEN NIET ZINGEN. De cantor(s), indien aanwezig, staan op minimaal zes meter afstand van de mensen en elkaar.
7. Als parochianen samen bidden is prima maar zingen mag niet tijdens de viering. Er zijn daarom dus geen misboekjes en geen zangbundels aanwezig. Alleen de cantor(s) mogen zingen.
8. Alleen de voorganger en de lector zijn op het priesterkoor aanwezig, dus geen misdienaars en acolieten.
9. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk ook.
10. Het offeren van geld is een groot goed, er staat een offerblok achter in de kerk om uw bijdrage aan de             collecte te leveren, maar raak deze niet aan.
11. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht. Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
12. Ga thuis naar het toilet. Toiletten kunnen alleen in noodgevallen gebruikt worden. Als toiletten worden gebruikt, is  daar iemand aanwezig die na elk toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.
13. Na de viering wordende plekken waar mensen hebben gezeten ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
14. In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse Bisschoppen hebben de parochiebesturen besloten dat er geen koffie wordt geschonken na de viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een kwetsbare groep en de anderhalve meter afstand moeilijk te organiseren is.
15. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn maar wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.