Regels met betrekking tot het zingen in de kerk

Omdat er opnieuw veel vragen leven over wat er wel en niet kan bij koren binnen onze parochies, heeft de bestuurscommissie van de drie samenwerkende parochies hierover op dinsdag 25 augustus besluiten genomen. Deze besluiten vallen uiteen in een tweetal categorieën.

Het optreden tijdens vieringen

We hebben de bestaande regels als volgt aangescherpt:

 1. Een gezondheidscheck is vereist.
 2. Registratie van de zangers tijdens een viering in een kerk is vereist.
 3. Er moet tussen de zangers minimaal anderhalve meter tussenruimte zijn en de opstelling van de zangers moet in een zigzag vorm zijn.
 4. Het mogelijk aantal zangers kan eenvoudig berekend worden uit de ruimte die elke zanger voor zich alleen dient te hebben. Bij anderhalve meter afstand is dat 2,5 m2. Het maximum aantal zangers is echter bij de vieringen beperkt tot zes.
 5. De kerkruimte moet goed geventileerd worden.
 6. Er mogen boekjes gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat het gebruik van deze boekjes eenmalig is per parochiaan en dat deze na gebruik vernietigd moeten worden.
 7. Het meezingen door de gelovigen is niet toegestaan.

Het repeteren van koren

De bestuurscommissie heeft besloten het repeteren van koren in onze kerken en gebouwen toe te staan. Dit met inachtneming van de volgende regels:

 1. Een gezondheidscheck is vereist.
 2. Registratie van de zangers tijdens een repetitie is vereist.
 3. Er moet tussen de zangers minimaal anderhalve meter tussenruimte zijn en de opstelling van de zangers moet in een zigzag vorm zijn.
 4. Het maximum aantal zangers kan eenvoudig berekend worden uit de ruimte die elke zanger voor zich alleen dient te hebben. Bij anderhalve meter afstand is dat 2,5 m2. Door de oppervlakte van de beschikbare ruimte te delen door die 2,5 m2 is dat maximum te bepalen. Bij de repetitie kan gebruik gemaakt worden van de gehele kerkruimte.
 5. De kerkruimte moet goed geventileerd worden.
 6. Tijdens pauzes of na afloop kan er niet samen koffie gedronken worden en moeten de regels met betrekking tot onderlinge afstand nageleefd worden.
 7. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van de individuele koorleden of men al dan niet wil deelnemen aan de koorrepetitie.

De bestuurscommissie van de drie samenwerkende parochies:
Heilige Geest, HH Jacobus en Johannes, De Goede Herder.