Synodale proces in RKK – Lezing mevrouw prof. dr. Myriam Wijlens

Op woensdagmiddag 8 november 2023 houdt mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser, een lezing over het synodale proces dat de afgelopen jaren in de katholieke kerk alle leden heeft betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk. Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid met name van de bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd en rijk aan eigen geloofs- en levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is, dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen hebben.

Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht aan de universiteit in Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de kerk. Ze is één van de hoogstgeplaatste vrouwen in het Vaticaan en door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome te werken.

Waar 

Op woensdagmiddag 8 november in de St. Jankerk in Enschede aan de Haaksbergerstraat 251.

Programma

13:45 inloop
14:00 lezing
pauze met koffie of thee
reactie op vragen en opmerkingen
16:00 Afronding
16:30 Einde

Iedereen, uit de Twentse parochies en daarbuien en uit andere kerkgenootschappen, zijn van harte welkom. Opgave is niet nodig.

De lezing is ook via livestream te volgen.