Terugkomvieringen 1e Communiecantjes Beckum en Hoeve

Bij de terugkomvieringen van 1e Communiecantjes in Beckum en in de Hoeve kwam het laatste onderwerp van het communieproject ter sprake: ‘De kerk als één grote familie’. Levend vanuit dezelfde Bron van leven horen we als een familie bij elkaar.
Bij de vraag, wat bij een familie hoort, viel me op, hoe naast samen barbecueën, feesten, elkaar bijstaan in vreugde en verdriet, ook vaak opa en oma werden genoemd. Het valt me vaker op, dat ook als het over geloven gaat, kinderen vaak opa en/of oma noemen. Zoals het bidden voor het eten of een kaarsje opsteken.
Waar ouders vaak in alle drukte weinig gelegenheid nemen om met kinderen stil te staan bij geloof vinden kinderen dit regelmatig wel bij hun opa of oma.
Dus………….opa’s en oma’s ! Jullie blijven belangrijk voor de kinderen en daarmee voor de kerk!!