Update Caritas voedselinzameling Oekraïne

Een aantal weken geleden is de Caritas gestart met het inzamelen van houdbare producten, wasmiddelen, tandpasta, speelgoed, incontentiemateriaal enz…
Er zijn voor deze actie kratten neergezet in de R.K. Kerken te Goor, Delden, Hengevelde, bij Sportcentrum de Pol te Bentelo en in het Koffiehuisje van Marianne Koebrugge te Zeldam.
Het doel was de Oekraïne.
Inmiddels zijn er, dankzij de mooie opbrengst, een aantal transporten geweest richting de Oekraïne.
De goederen zijn daar persoonlijk afgegeven bij de plaatselijke bevolking, en er was grote dankbaarheid en blije gezichten.
De Caritas heeft besloten om nu even te stoppen met het inzamelen van houdbare producten. Geldelijke donaties blijven welkom.
Als u daarbij vermeld, voedsel Oekraïne, zal de Caritas voor het gedoneerde bedrag bij de plaatselijke supermarkten houdbare producten kopen.
Het bankrekeningnummer is
NL 54 RABO 0157 1414 11 t.n.v. R.K. Par.Caritas H.Geest Goor.
De Caritas bedankt iedereen voor al uw gulle gaven in welke vorm dan ook.