Verslag synodaal proces in onze drie parochies

Op zaterdag 26 maart was er een bezinningsdag in de Stefanshof in Borne. 32 deelnemers vanuit de drie samenwerkende parochies bespraken het synodale proces.

’s Ochtends ging men in vijf gespreksgroepen uiteen met het centrale thema ‘samen op weg zijn’. Hoe vindt dit plaats in jouw lokale kerk en hoe kunnen we daarin groeien?

’s Middags werden in dezelfde groepen de thema’s uitgediept:
– vieren
– medeverantwoordelijkheid voor de missie van de kerk
– dialoog in kerk en samenleving

Het was een inspirerende dag met een grote verscheidenheid aan ervaringen en reacties. Er is geluisterd naar elkaar en de Heilige Geest. U treft hier het samenvattende gespreksverslag en de toelichting. Deze zijn toegestuurd aan het Aartsbisdom Utrecht.