Vertrek pastoor Oortman

Helaas moeten wij u meedelen dat wij afscheid gaan nemen van onze pastoor Marc Oortman. Per 1 december heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd in de H. Gabriël parochie (Didam en omstreken). Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat hij in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen voor zijn nieuwe taak.

Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: Pastoor Jurgen Jansen. Pastoor Jansen werd gewijd in 2000 en is 47 jaar. Als pastoraal team en bestuur hebben wij reeds kennis met hem mogen maken en wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

De installatieviering van pastoor Jansen wordt gehouden op vrijdag 27 november om 19.00 uur in de St. Stephanus kerk te Borne. Over deze plechtigheid en de wijze waarop wij afscheid zullen nemen van pastoor Oortman zullen we u nog nader berichten.

De parochiebesturen en pastoraal team van de Jacobus en Johannesparochie, Parochie De Goede Herder en de Heilige Geest parochie.