Vieringen in OLV-kerk in Bentelo stoppen nog niet

In het artikel in de Tubantia van begin december over de vieringen in de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Bentelo werd ten onrechte de suggestie gewekt dat er over een half jaar al geen vieringen meer in deze kerk zouden zijn. Het parochiebestuur wil om misverstanden te voorkomen nadrukkelijk melden dat deze termijn niet reëel en ook niet wenselijk is. Als men al in termijnen wil denken, dan is twee of drie jaar een meer reële tijdsinschatting. Op de bijeenkomst half november jl. is het bestuur en het pastoraal team in gesprek gegaan met de locatieraden van de geloofsgemeenschappen over de toekomst van de Heilige Geestparochie en heeft denkrichtingen per locatie geformuleerd. Zoals in zoveel parochies ontkomt ook de Heilige Geestparochie er niet aan om keuzes te gaan maken t.a.v. kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen door de teruggang in kerkbezoek, vrijwilligers, financiën en pastorale ondersteuning. Het onttrekken van het kerkgebouw in Bentelo aan de eredienst binnen afzienbare tijd, is inderdaad een van de denkrichtingen van het parochiebestuur. Zij zal hierbij zorgvuldig optrekken met de locatieraad van Bentelo.

In februari en maart zullen met de parochianen in alle geloofsgemeenschappen van de Heilige Geestparochie gesprekken plaatsvinden over de denkrichtingen die het parochiebestuur per locatie heeft geformuleerd. In Bentelo zal dit op de avond van 14 februari zijn. Het bestuur hoopt dat de parochianen mee willen denken en nodigt eenieder van harte uit om op deze avonden aanwezig te zijn. De data hiervoor staan vermeld in parochieblad Geestig en op de website. Locaties en tijden zullen tijdig bekend worden gemaakt.

De gesprekken in de zes locaties zijn:
Beckum: 11 februari
Bentelo: 14 februari
Delden: 25 februari
Sint Isidorushoeve: 7 maart
Hengevelde: 11 maart
Goor: 14 maart