Voorgenomen sluiting H. Blasius Beckum uitgesteld

Na de hoorzitting in Beckum op 30 januari jl. heeft het bestuur van de Heilige Geest parochie uitgebreid overlegd over wat ons is verteld door de parochianen bij Het Wapen van Beckum. Vervolgens heeft het bestuur een aantal besluiten genomen.

– De voorgenomen sluiting van de kerk is uitgesteld tot begin januari 2021.
– Er komt na de zomer nog een extra voorlichtingsavond in Beckum over de eventuele geplande kerksluiting. Hierover gaan we binnenkort, als de corona maatregelen zijn versoepeld en we weer kunnen vergaderen, overleggen met de locatieraad.

Meer hierover in de volgende Geestig.

Peter Helle,
Vicevoorzitter parochiebestuur

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten