Werkgroep Kinderkerk zoekt versterking

Wij zoeken nog kinderen die het leuk vinden om tijdens een viering iets te lezen of zoals vanavond, om mee te doen. Ook zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om samen met ons vanuit Kinderkerk bovengenoemde vieringen mede te helpen organiseren. Het te kort aan mensen is momenteel zo nijpend dat het voortbestaan van de vieringen in gevaar komt. Iedereen is welkom en kan op zijn eigen wijze een bijdrage kunnen leveren.