Wijding Mariabeeld in pastorietuin Delden

Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag heeft pastoor Oortman een Mariabeeld van de Deldense acolieten gekregen. In de pastorietuin is een zuiltje gemetseld waarop het Mariabeeld een plaats heeft gekregen. Voor en ter weerszijden van het zuiltje staan bloemen. Het is een mooi plekje geworden, waar je eens naar toe kunt gaan (als je vanaf de Langestraat  binnengaat staat het Mariabeeld  aan uw linkerhand ). Op zondag 28 mei heeft pastoor Oortman het Mariabeeld plechtig gezegend. Eenieder die geholpen heeft hartelijk dank.

Maria, zo heel gewoon
en toch zo anders ben jij
met steeds weer nieuwe namen
gevierd, bezongen en vereerd
in eindeloze litanieën
in duizend melodieën
gewoon… een vrouw
een vrouw van alle tijden
Gebedskaart Kerk en wereld