Zangmiddag op 10-09

De Thaborgeloofsgemeenschap, onderdeel van de parochie de Goede Herder in Hengelo, organiseert een zangmiddag in de vakantieperiode op zaterdagmiddag 10 september. Koorleden van de verschillende koren in de drie samenwerkende parochies zijn van harte uitgenodigd.

Een oecumenische zangbundel met veel bekende en onbekende nieuwe liederen. In de Thaborkerk maken de cantores veel gebruik van deze bundel. Wilt u een middag heerlijk samen zingen en elkaar inspireren, oude en nieuwe liederen zingen, soms meerstemmig? Op zaterdagmiddag 10 september is er een zangmiddag in de Thaborkerk in Hengelo. Zowel koorzangers als liefhebbers van zingen zijn van harte welkom. De middag wordt (be)geleid door Brigit Huiskes, dirigent van de cantores en vaste pianist in de Thaborkerk.

Om de belangstelling te peilen, graag opgeven voor 15 augustus op mailadres brigithuis@hotmail.com. Bent u koorzanger (geweest), wilt u dan ook uw stemsoort vermelden? Bij voldoende belangstelling volgt er eind augustus verdere info.