ZIEKENZALVING EN –ZEGEN: NOODNUMMER 06-23254488

Het pastorale team heeft al enkele jaren een noodnummer voor de ziekenzalving en/of -zegen. Dit nummer wordt wekelijks doorgeschakeld naar één van de leden van het pastorale team, zodat de pastores evenveel belast worden.

Het blijkt nu dat als er een verzoek tot ziekenzalving of -zegen komt, men direct naar pastoor Jansen belt op zijn eigen telefoonnummer en dat dit niet via het noodnummer gaat.

Het pastorale team verzoekt u dan ook met klem om het noodnummer te bellen bij een verzoek tot ziekenzalving of -zegen en niet rechtstreeks contact te zoeken met pastoor Jansen. De pastor die op dat moment het noodnummer heeft, zal altijd, als er specifiek om een ziekenzalving wordt gevraagd, kijken of het mogelijk is dat pastoor Jansen deze kan uitreiken.

Het noodnummer is 06-23254488.