HISTORIE PAROCHIEKERK BECKUM

 

Uit het archief van de Heilige Blasius te Beckum blijkt dat op 15 maart 1854 sprake was van:

“Besluit van Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. Johannes Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, houdende oprigting der Buurtschappen Bekkum, Stepelo en Boekelo, gemeente Hengelo, provincie Overijssel, dekenaat Oldenzaal, tot een afzonderlijke, zelfstandige parochie of statie onder de naam van Bekkum”.

De oprichting van de Blasiusparochie was een feit.

In 1919 werd de eerste collecte ten behoeve van de huidige kerk gehouden. De kerk werd onder de regie van Pastoor Osse gebouwd en ontworpen door architect Normal 0 21 Johannes Sluymer sr.

Pastoor Osse kreeg van de toenmalige kerkmeesters grote vrijheid van handelen. De contacten tussen de architect en de pastoor gingen niet van een leien dakje. De pastoor had zo zijn eigen mening over de nieuwe kerk in Beckum, zo wilde hij de kerk voorzien van de hoogste kerktoren van Twente. Hierin werd hij echter teruggefloten.

Op 11 juni 1936 komt de bouwvergunning en op zondag 4 oktober 1936 werd de eerste steen gelegd.

De bouw verliep voorspoedig, hetgeen voor een groot deel te danken was aan het team van medewerkers van architect Sluymer en aannemer Te Dorsthorst. Verdere medewerking aan de bouw van de Blasiuskerk werd verleend door de firma’s Bleckman (electra), Visser (schilderwerk), Holst (glas-in-lood) en Gebr. Vincent voor de heteluchtverwarming.

De inwijding van de nieuwe kerk vond plaats op, hoe kan het ook anders in Beckum, de 1e Pinksterdag 5 juni 1938, ’s morgens om 7.00 uur, door de deken van Hengelo, A.J. Weijenborg.

De pastorie werd in 1943 gebouwd.

bron: 150 jaar Blasiusparochie Beckum