Historie van de Onze Lieve Vrouwekerk Bentelo

 

Oprichting parochie en bouw noodkerk
In 1936, zo gaat het verhaal, was er onder de inwoners van Bentelo al de behoefte om eigen parochie te stichten. Maar door omstandigheden duurde het tot eind 1945. In juli 1945 werd Kapelaan Kohlmann tot bouwpastoor benoemd. In korte tijd werd er een noodkerk gebouwd aan de Bentelosestraat, ook wel de Boterkerk genoemd. De kerk werd ingewijd op 20 december 1945. En net daarvoor, op 18 december, werd de parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand opgericht. De noodkerk, gebouwd met veel geschonken materialen, heeft dienst gedaan tot in 1954. De kerk bood plaats aan 288 zitplaatsen. Het gebouw is thans in gebruik als opslagruimte.

Een nieuwe kerk
Op 19 augustus 1954 is de nieuwe (huidige) kerk in het dorp Bentelo ingewijd.
Het is een drie-beukige neo-romaanse kerk, naar ontwerp van architect Jan van Dongen
( 1896 – 1973). De kerk heeft een enigszins Italiaans karakter met een drievoudig voorportaal , ook wel natrix genoemd. Daarboven is een roosvenster geplaatst, een cirkelvorming gebrandschilderd glas met motieven zoals windrichtingen en afbeeldingen van de H. Gregorius en de H. Cecilia. De kerktoren, ook ontworpen door van Dongen, is ruim 10 jaar later gebouwd (1965). De toren heeft drie klokken en een hoog geplaatste wijzerplaat. De pastorie is tegelijk met de kerk gebouwd. De kerk had aanvankelijk 400 zitplaatsen; na aanpassing van het interieur ca. 375 plekken.

Interieur
In de buitenmuren zijn 26 gebrandschilderde ramen aangebracht naar een ontwerp van de Oldenzaalse glazenier Jan Schoenaker. Daarop staan Bijbelse taferelen waarin Twentse motieven zijn verwerkt. Jan Schoenaker heeft ook de schilderijen gemaakt in de Mariakapel met een afbeelding van pastoor Kohlmann en van de schilder zelf achter een schildersezel. De unieke geglazuurde kruiswegstaties zijn ook van zijn hand. In het hoofdaltaar zijn relikwieën aangebracht van de H. Vincentius en de H. Valentius. Op de altaartafel staat de tekst “DONEC VENIAT” wat betekent “totdat hij komt”. In de loop van de tijd is het interieur aangepast. Zo is het hoofdaltaar naar voren verplaatst en kwam er een koororgel op het priesterkoor. Dat orgel (bouwjaar 1980) is een ontwerp van de firma Vermeulen uit Alkmaar. Op de koorzolder staat een Stockmannorgel (bouwjaar 1930) uit de voormalige Ariënskerk uit Enschede. Het marmeren doopvont staat voor in de kerk in plaats van achterin de doopkapel. De Mariakapel, rechts achterin de kerk, is dagelijks te bezoeken.

Verenigingsleven
Met de komst van de parochie en met pastoor Kohlmann als inspirator ontstond er in Bentelo een rijk verenigingsleven. Er kwam een lagere school, een huishoudschool en verenigingen als de plaatselijke ABTB en KBO en voor de jonge boeren de JBB (nu Plattelands Jongeren Organisatie- Hagmolen Jongeren Bentelo). Ook werd in de eerste jaren van de parochie de voetbalvereniging Bentelo (1945) en de handbalvereniging Bentelo (1952) opgericht. Vele verenigingen volgden zoals de Scouting Bentelo (opgericht door pastoor Reckers) en later andere (sport) clubs, voor elk wat wils.

In kerkelijk verband zijn vele vrijwilligers actief . Op muzikaal gebied is er een dames- en herenkoor, een jongvolwassenkoor Believe en een kinderkoor.
Daarnaast zijn vrijwilligers actief in de locatieraad, in werk- en liturgiegroepen, als lectoren, kosters, misdienaars, collectanten, de onderhouds-, schoonmaak- en bloemversieringgroep.

Pastoors en pastores en fusie in 2010.
Pastoor W.H. Kohlmann van 1945 tot 1958
Pastoor K.L. Reckers van 1958 tot 1966
Pastoor G. Geerdink-Johannink van 1966 tot 1972
Pastoor H.P. van Schaick van 1972 tot 1981
Pastor H.A. Bruggeman van 1981 tot 1992
Pastor G. Buyvoets van 1981 tot 1999.
Pastor H.W.J.M. Rekveld van 1999 tot 2004
Pastor W. Huisman van 2004 tot 2010.

Per januari 2010 is de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand opgeheven en maakt vanaf die datum deel uit van de H. Geestparochie, samen met 5 omliggende parochies.

HK maart 2018