HISTORIE PAROCHIEKERK DELDEN

 

Over het leven van de Heilige Blasius is weinig bekend. Hij was Bisschop van Sebaste in Armenië en werd omstreeks het jaar 300 gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.

Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, maar vooral door het voorval met de graat is hij de geschiedenis ingegaan als de Heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, hik, bof, angina, spruw, krop en Astma. Daaruit ontstond in de 13de eeuw het gebruik van de Blasiuszegen. Deze wordt nog steeds op op of rond 3 februari aan parochianen gegeven, niet als wondermiddel, maar als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit:

“Op voorspraak van de Heilige Blasius, Bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle kwaad. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen”

HET KERKGEBOUW

In Neo-gotische stijl gebouwd, en ingewijd op 31 Juli 1873, door de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht Mgr. Schaepman. De architectuur was geïnspireerd op de Laatgotische kerk in Winterswijk. Bouwpastoor was P.J. de Jong. Hoewel gebruikelijk, staat de kerk niet in Oost-West richting

H.H. BLASIUS EN JOZEPHUS

De parochiekerk is toegewijd aan de heilige Blasius (bisschop en wonderdoener uit Sebaste, Turkije) en de heilige Jozephus (man van Maria). De beelden van deze twee heiligen staan boven de ingang, samen met beeld van Maria met kind.

KERKRAMEN

De kerk heeft fraaie gebrandschilderde ramen, gemaakt in verschillende periodes door diverse glazeniers. De ramen in de doopkapel zijn van Henricus Kocken, uit 1923, en hebben betrekking op het Doopsel.

Het grote raam achter het orgel achter in de kerk is ontworpen door Otto Mengelberg. Rond het priesterkoor zijn de ramen van Heinrich Geuer of Hendrik de Vos. In het middelste raam (Aanbidding van het Sacrament) is de knielende priester vermoedelijk pastoor Groeninger (1900-1915). De zijramen zijn gemaakt door telgen uit de bekende glazenierfamilie Nicolas. Ze zijn pas in 1991/1992 geplaatst en komen uit het RK ziekenhuis in Zwolle, en uit de vroegere kathedraal van Groningen. Er staan 8 van de 10 geboden op afgebeeld.

HOOGALTAAR

Het hoogaltaar is uit 1887 en is gemaakt door beeldhouwer Wilhelm Mengelberg, en bestaat uit een gebeeldhouwd middengedeelte en twee beschilderde vleugels. Links en rechts van het tabernakel staan de vier kerkvaders: Augustinus, Gregorius I, Ambrosius en Hieronymus. En op de vleugels staan vier profeten: Jesaja, Jeremias, Mozes en Daniel.

DE PREEKSTOEL

De preekstoel tegen een van de pilaren is uit 1879 en gemaakt door Friedrich Mengelberg. De zes zijden zijn versierd met zittend evangelisten.

ORGELS

De kerk heeft maar liefst twee grote orgels. Het grote hoofdorgel boven de hoofdingang is in 1912/1913 gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon uit Utrecht. De kast is gemaakt door Dirk van Kent. In 2003 is een tweede orgel geplaatst, en wel op het priesterkoor. Oorspronkelijk gebouwd voor de Gerardus Majella kerk in Breda in 1953, door Verschueren te Heythuisen, en is na allerlei omzwervingen, met hulp van veel parochianen gerestaureerd in deze kerk terecht gekomen. Het houtwerk is van Johan Groot Zevert, die overigens veel houtwerk in de kerk heeft gemaakt.

MARIAKAPEL

Deze kapel, onder de oorspronkelijke koorzolder heeft schilderingen van kunstschilder en glazenier Schoenaker (1923), met diverse bijbelse taferelen, zoals de verdrijving uit het Paradijs, en van de ouders van Maria, Joachim en Anna. Schoenaker heeft ook zichzelf geschilderd in een torentje, uitkijkend naar Maria.