PASTOR DOORNBUSCH

Per 1 oktober 2016 is Ria Doornbusch aangesteld als pastoraal werkster van de parochies De Goede Herder, Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes.

Ria is in 1968 geboren in Dedemsvaart en was in haar jeugd actief in de St. Vitusparochie als organist die de samenzang begeleidde, in het jongerenpastoraat en ze heeft er het wijkwerk opgezet.

Ze komt al vroeg in aanraking met armoedeproblematiek. Zo is het thuis geen vetpot met een vader die afgekeurd en zelf heeft ze een tijdje in de bijstand gezeten. Na de huishoudschool gaat ze aan de slag bij Wehkamp in Dedemsvaart om vervolgens 15 jaar actief te zijn als activiteitenbegeleidster.

Naast dit werk volgt ze de pastorale school voor vrijwilligers in Salland. Ze besluit om de deeltijdopleiding theologie te gaan volgen aan de Fontys Hogeschool. Een zevenjarige opleiding, één dag in de week, naast de baan als activiteitenbegeleidster.

De pastorale stage heeft ze gevolgd in Zwolle. Vanaf het begin was het voor haar duidelijk dat het basispastoraat en het profiel diaconie haar interesse had. De zeven werken van barmhartigheid zijn haar leidend motief.

Haar eerste aanstelling krijgt ze in 2007 bij de HH. Vier Evangelisten in Westervoort en omgeving. In de afgelopen jaren is daar de Willibrordusparochie in Zevenaar bijgekomen. In Westervoort heeft Ria in vier jaar tijd een inloophuis gerealiseerd waar 60 vrijwilligers aan meewerken en waar maandelijks 250 gasten komen.

Ria wil vooral dat de kerk naar buiten treedt. Dit gaat ze doen via verschillende diaconale activiteiten.

Profiel diaconie

Haar aandachtsveld is diaconie. Samen met alle geloofsgemeenschappen heeft zij de zorg voor mensen in de knel en toont ze solidariteit met de meest kwetsbaren in onze samenleving.