PASTOR VAN DEN BEMT

Door de samenwerking met De Goede Herderparochie in Hengelo en de H.H. Johannes & Jacobusparochie in Borne is er één pastoraal team. Pastor van den Bemt maakt ook deel uit van dit team.

 

Jeugd en Welzijnswerk

Hélène komt uit een katholiek gezin met zes kinderen. Hoewel geboren in Lutjebroek verhuisde ze met haar ouders toen ze klein was naar Breda, waar ze haar jeugd doorbracht. Na de middelbare school koos ze voor de HBO-opleiding jeugdwelzijnswerk in Den Haag en was ze als vrijwilliger actief in de groep voor twaalf- tot zestienjarigen in de kerk in Etten-Leur. Haar eerste parttime baan vond ze bij een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten.

 

Toch een andere richting

Naast haar baan in de gehandicaptenzorg ging ze een studie theologie volgen aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Uit interesse. Haar afstudeerscriptie rondde ze in 1996 af en had als titel “Zoeken naar God”. Hierin werd het Godsbegrip van theoloog Schillebeeckx vergeleken met die van Christelijke New Age groepen uit de jaren tachtig.

 

Via Enschede naar Hengelo

In 1997 zocht men op de Universiteit Twente een studentenpastor. Zij was de geschikte kandidaat. Sinds 2006 werkte ze als pastor in Hengelo, sinds 2013 voor de parochies De Goede Herder, de Heilige Geest en de HH. Jacobus en Johannes met als aandachtsveld catechese.