PASTOR NOWARA

Door de samenwerking met De Goede Herderparochie in Hengelo en de H.H. Johannes & Jacobusparochie in Borne is er één pastoraal team. Pastor Nowara maakt ook deel uit van dit team.

 

Traditioneel gezin en brede interesses

Hij houdt van koken en lekker eten en zijn naam doet vermoeden dat zijn wieg in Polen stond, en dat is ook zo. Geboren op Maria Lichtmis, was hij het eerste kind in een traditioneel gezin waarbij de vader in de ijzerindustrie werkte en zijn moeder het huishouden deed. Hij bleek een brede interesse te hebben, deed veel aan sport, las graag boeken, luisterde naar muziek en informatica in het algemeen had zijn belangstelling. Van jongs af was hij bij de kerk betrokken: als misdienaar, lector, acoliet, lid van een liturgische werkgroep en als muzikant.

Techniek en kerk

Na de middelbare school is hij mechanica gaan studeren aan de technische universiteit en heeft hij als ingenieur ook een jaar gewerkt in een steenkolenmijn, diep onder de grond. Toch bleek de mechanica niet zijn echte roeping te zijn. Op zijn 28e ging hij theologie studeren op het priesterseminarie in Nysa en op 20 juni 1992 ontving hij zijn priesterwijding.

 

De route naar Nederland

In 1997 is hij naar Nederland gekomen. Al tijdens zijn studie leerde hij jongeren uit Denekamp kennen die in Polen op vakantie waren. Het land en de mensen kende hij en het was duidelijk dat hij ‘ja’ kon zeggen toen kardinaal Simonis hem de vraag stelde om naar Nederland te komen. Na gewerkt te hebben in Apeldoorn, Overbetuwe en in het parochieverband IJsseldelta is hij in 2011 naar Borne gekomen.

 

Gezinnen: geloof en waarden doorgeven

Pastor Nowara’s hart ligt bij de liturgie en bij de gezinnen. Daar worden geloof en waarden doorgegeven. Hij wil openstaan voor medemensen, weten wat hen bezighoudt en wat hen drijft.

 

40.000 parochianen

Het pastoraal team is verantwoordelijk voor vijftien geloofsgemeenschappen in drie parochies, tezamen ruim 40.000 parochianen. Dat stelt wel vragen aan de nabijheid van mensen en daarom voelt hij zich soms een ‘reizende pastor’. Maar volgens hem biedt het ook kansen om mensen samen te brengen in de liturgie en in de catechese.