Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Algemeen

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) heeft een bestuur dat benoemd wordt door de bisschop. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, Marianne Koebrugge-Mulder; secretaris Diny Vaarhorst-Nollen en de penningmeester Suzanne Peerik – Groothuis .
Daarnaast zijn er vijf lokale Caritaswerkgroepen die plaatselijk de noden in brede zin signaleren. PCI is Diaconie dus er is samenwerking met de profielhouder Diaconie, Ria Doornbusch. De samenwerking is goed.
Het PCI-bestuur is bereikbaar via haar emailadres  of via het secretariaat van de Heilige Geest Parochie. Het PCI geeft regelmatig nieuwsbrieven uit.

Wat doet Caritas

Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Hierbij wordt aandacht geschonken aan conrete noden van mensen en/of groepen. Wij hopen daarmee bij te dragen aan de sociale rechtvaardigheid. De PCI staat midden in de samenleving en stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zowel de in nood verkerende mens, als de helpers, ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Samenwerking met eigen Caritaswerkgroepen.

Met de lokale Caritaswerkgroepen in Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve wordt nauw samengewerkt. Immers deze werkgroepen signaleren in de Geloofsgemeenschappen, waar Caritas een helpende hand kan bieden.

 

Samenwerking met diaconale groepen.

Het is tevens de taak van de Caritas om overleg te plegen met bestaande diaconale werkgroepen teneinde de betrokkenheid en activiteit ten aanzien van de Caritas te bevorderen. Ook bevordert de Caritas de onderlinge samenwerking.

Samenwerking buiten onze parochie.

Naast de eerder genoemde samenwerking met de Gemeente wordt ook nauw samengewerkt met de PKN Kerk in Goor.  Wij hebben twee keer per jaar een overleg om onze activiteiten op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking verloopt uitstekend. Met de jaarlijkse kerstpakkettenactie wordt deze samenwerking uitgebreid met de PKN kerken van Markelo, Diepenheim en Delden. Daar merken we ook de saamhorigheid. We hebben allemaal dezelfde problematiek..

Financiën.

Veel activiteiten van de Caritas kosten geld. Om aan geld te komen worden er acties gehouden of extra collectes. Maar ook giften zijn welkom. Omdat de PCI een ANBI instelling is, kunnen de giften aan de PCI afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden gestort op rekening:

NL54 RABO_0157_1414_11
op naam van: R.K. Par. Caritas H. Geest
Goor