Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Algemeen

In 2010 zijn de Caritas instellingen van onze 6 parochies gefuseerd. Sindsdien is er één nieuw bestuur voor de Parochiële Caritas Instelling. Daarnaast zijn er 5 lokale Caritaswerkgroepen die plaatselijk de noden in brede zin signaleren. Zowel met het Parochie Bestuur als de profielhouder Diaconie, Christianne Saris, wordt goed samengewerkt. Het PCI-bestuur is bereikbaar via haar emailadres of via het secretariaat van de Heilige Geest Parochie. Het PCI geeft regelmatig nieuwsbrieven uit.

Wat doet Caritas

Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Hierbij wordt aandacht geschonken aan conrete noden van mensen en/of groepen. Wij hopen daarmee bij te dragen aan de sociale rechtvaardigheid. De PCI staat midden in de samenleving en stimuleert en motiveert anderen om actief die nood te verhelpen of te verlichten. Zowel de in nood verkerende mens, als de helpers, ervaren dit handelen als meer mens worden naar Gods bedoeling.

Individuele hulp.

Er zijn vele instanties die finananciële hulp bieden aan mensen die het hard nodig hebben. Er zijn heel veel verschillende oorzaken waardoor men in de problemen raakt. De afdeling Werk en Inkomen van onze Gemeente, waarmee we ook nauw samenwerken, behandelt in eerste instantie deze probleemgevallen. Samen denken we dat wij inwoners van onze gemeente kunnen helpen. Heeft u een vraag neem dan contact op met de PCI – Caritas

Samenwerking met eigen Caritaswerkgroepen.

Met de lokale Caritaswerkgroepen in Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve wordt nauw samengewerkt. Immers deze werkgroepen signalen in de Geloofsgemeenschappen, waar Caritas een helpende hand kan bieden.

Samenwerking met diaconale groepen.

Het is tevens de taak van de Caritas om overleg te plegen met bestaande diaconale werkgroepen teneinde de betrokkenheid en activiteit ten aanzien van de Caritas te bevorderen. Ook bevordert de Caritas de onderlinge samenwerking.

Samenwerking buiten onze parochie.

Naast de eerder genoemde samenwerking met de Gemeente wordt oa. ook nauw samengewerkt met de PKN Kerk in Goor en het AZC in Markelo. Jaarlijks met de Kerstpakkettenactie wordt deze samenwerking uitgebreid met de PKN kerken van Markelo, Diepenheim en Delden.

Financiën.

Veel activiteiten van de Caritas kosten geld. Om aan geld te komen worden er acties gehouden of extra collectes. Maar ook giften zijn welkom. Omdat de PCI een ANBI instelling is, kunnen de giften aan de PCI afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden gestort op rekening:

NL54 RABO_0157_1414_11
op naam van: R.K. Par. Caritas H. Geest
Goor