De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Dopen in Eucharistisch Centrum

In onze Heilige Geest parochie kan uw kind in de H. Blasius te Delden het doopsel ontvangen. De doopvieringen (vaak 3 kinderen tegelijk) zijn één keer in de drie maanden op de zondagmiddag om 13.00 uur.

Opgeven

U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van het pastoraal team in Delden;  contact@pastoraalteam.nl of telefonisch van maandag tot en met donderdag van 09.00 – 15.00 uur: 074 – 3492212.

De kosten voor het dopen zijn € 50, dit is een richtbedrag. Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben met dit bedrag, kunt u contact opnemen met het pastoraal secretariaat.

Voorbereiding

Vooraf aan de doop van uw kind word u als ouders verwacht op een voorbereidingsavond, in de Stefans-hof te Borne. Want we hopen, dat de keus voor de doop een bewuste keus is. Samen met andere doopouders staan we op deze avond stil bij wat kerk en geloof voor uw kind en daarmee ook voor U kan gaan betekenen.

Want het zal duidelijk zijn, de doop is slechts een begin.