De liefde tussen 2 mensen, die ervoor kiezen om samen tot elkaars geluk in het leven verder te gaan, wordt vaak ervaren als een wonder, een Godsgeschenk. Het is een weerspiegeling van Gods liefde tot en relatie met de mens. In dankbaarheid kiezen mensen dan ook om dit geluk te vieren en te bekrachtigen in het kerkelijk huwelijk te midden van de geloofsgemeenschap.

Het ervaren van het wonder roept ook op tot verantwoordelijkheid voor deze liefdesrelatie. Het is dus ook belangrijk, dat de keus voor een kerkelijk huwelijk een bewuste keus is.

Opgeven

Stellen die in de kerk willen trouwen wordt aangeraden om dit ruim van tevoren te melden bij het centraal secretariaat van de Heilige Geest parochie: contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 0547 – 260878. Het centraal secretariaat is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur – 15.30 uur.

Voorbereiding

Van het aanstaande bruidsparen wordt verwacht, dat ze zullen deelnemen aan een tweetal voorbereidingsavonden. Hierbij ontvangen de stellen ook informatie over en materiaal voor de huwelijksviering.

Het is raadzaam dit te doen nog voor dat er vaste afspraken zijn gemaakt met gemeente, feestzalen, enzovoort.