Als gelovige gemeenschap willen we in geloof afscheid nemen van onze dierbaren, want meer dan in hun dood geloven wij in hun leven door de verrijzenis van Jezus Christus. Tijdens avondwake aan de vooravond van de uitvaart vieren we in gezamenlijk waken en bidden onze verbondenheid met de overledene en de nabestaanden.

In de viering ter uitvaart geven wij hen uit handen en dragen we hen over in de Hand van God en willen we de nabestaanden tot steun en troost zijn.

Uitvaarttelefoon

In geval van overlijden kunt u of uw uitvaartleider onze uitvaarttelefoon bellen: 06-50514051. Hier wordt u dan verder geholpen.

De avondwake wordt verzorgd door daartoe toegeruste vrijwilligers uit de parochie. Ook de uitvaarten rond het weekend en op donderdagmorgen (teamvergadering van pastores) worden verzorgd door daartoe toegeruste vrijwilligers. Daarbuiten worden de uitvaarten zomogelijk door een van de pastores verzorgd. In geval van crematie na de uitvaartplechtigheid zal iemand van de genoemde vrijwilligers meegaan naar het crematorium.

Het bovenstaande geldt alleen voor alle mensen die ingeschreven staan in de Heilige Geest parochie. Dus ook voor mensen die buiten onze parochie wonen, maar die zich bij onze parochie hebben aangemeld als voorkeurslid.