Het Vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk. In onze Heilige Geest parochie wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar (groep 8 van de basisschool) in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keus. Ook dit Sacrament is dan veeleer een beginpunt dan een eindpunt. Het Vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk.

12 jaar

In onze Heilige Geest parochie wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar (groep 8 van de basisschool) in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Natuurlijk is er dan nog geen sprake van een volwassen keus. Ook dit Sacrament is dan veeleer een beginpunt dan een eindpunt.

Gods Geest

In het Sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus.

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door een van zijn plaatsvervangers (vaak de vicaris van het vicariaat Overijssel). Vanwege het grote aantal parochies is het minimum aantal 25 jongeren. In de kleinere geloofsgemeenschappen is daarom eens in de 2 jaar een Vomselviering voor de kinderen van groep 7 en 8 tegelijk.

In deze belangrijke overgangsleeftijd is het tegelijk weer een mijlpaal in de gelovige opvoeding van deze jongere. Daarom geschiedt ook hier de voorbereiding in samenwerking tussen parochiële werkgroep, katholieke basisschool en ouders.

De meeste kinderen krijgen via de katholieke basisscholen in groep 8 een uitnodiging mee. Zo niet, dan kunt u uw kind ook aanmelden via het plaatselijke parochiesecretariaat.