Het Sacrament van het Oliesel kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Het is jammer, dat mensen, zoals vroeger veelal de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of wanneer het niet meer kan.

Daarom wordt in iedere plaatselijke geloofsgemeenschap een keer per jaar de gelegenheid geboden om samen met anderen in de Eucharistie temidden van de gemeenschap van geloof dit Sacrament te ontvangen. U leest hierover in het parochieblad en u kunt zich hiervoor opgeven bij het plaatselijk parochiesecretariaat.

Toch kan het ook zinvol en bijzonder zijn, om wanneer de stervensfase zich aandient eventueel samen met dierbaren de verbondenheid met elkaar en met God te vieren. Mede door verminderde priesterlijke beschikbaarheid kan dit vaak niet middels de Ziekenzalving, maar ook middels de ziekenzegen door een van de pastoraal werkers. U kunt hiervoor een van de pastores bellen.