Do 19:00 Oecumenisch avondgebed

01/12/2022

Verder informatie leest in het Hofweekblad en op de website Heilige Geestparochie Onder Raad van Kerken

Het oecumenische avond gebed vindt 1 keer per maand plaats op de eerste donderdagavond in de maand

Oecumenisch avondgebed 2022 21112022