Za 18:30 Woord- en Communieviering, pastor Roetgerink

30/06/2018

Weekend: 13e zondag door het jaar
Zaterdag 30 juni 18.30 uur Woord en Communieviering,
Schoolverlatersviering, mmv Kinderkoor
Voorganger pastor C.Timmerman

Intenties weekend:
Rian Weijenborg: Ouders Ros-Kiezebrink: Bernard Ottink: Mine Hartgerink.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Herman Krooshoop.

Vieringen in de week:
Dinsdagmorgen 3 juli géén viering.

Mededeling:
Aan de kerkdeur wordt dit weekend gecollecteerd voor het uitstapje van de misdienaars en het kinderkoor. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.