Za 18:30 Woord- en Communieviering, werkgroep

17/02/2018

Weekend: 1e Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 17 februari 18.30 uur Woord en Communieviering,
Gezinsviering, mmv Kinderkoor

Intenties weekend:
Bernard Ottink: Johan Wielens en overl.fam. Wielens-Laarman: Paul Vehof.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Johan Belshof: Jo Wielens-Laarman: Geertruida Johanna Barink-ten Thije: Overl.fam. Rupert-Eijsink.

Vieringen in de week:
Dinsdag 20 februari 9.00 uur Eucharistieviering

Overleden:
Uit ons midden zijn weggenomen:
Op woensdag 31 januari Johan Dwars, echtgenoot van Grada Dwars-Leferink op de leeftijd van 92 jaar. Zijn afscheidsviering heeft plaats gevonden op maandag 5 februari, waarna crematie op dinsdag 6 februari.
Op donderdag 1 februari Mine Hartgerink op de leeftijd van 89 jaar.
Haar uitvaartviering, waarna begrafenis, heeft plaats gevonden op woensdag 7 februari.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.