Za 19:00 Woord- en Communieviering, werkgroep

24/02/2024

Weekendviering: 2e Zondag van de Veertigdagentijd
Zaterdag 24 februari 19.00 uur Woord en Communieviering,
mmv Dames en Herenkoor

Intentie weekend:
Jan Ros: Remy Hubers.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Silvia Leferink: Gerhard Hubers.

Vieringen door de week:
Dinsdag 27 februari geen viering

Overleden:
Op zaterdag 10 februari is overleden Bernard Broshuis, echtgenoot van Tonia Broshuis-Kortier, op de leeftijd van 89 jaar.
Zijn afscheidsviering, waarna begrafenis op ons parochiekerkhof, heeft plaats gevonden op vrijdag 16 februari.

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachteniskapel op dinsdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend (bij goed weer) en tijdens de weekendvieringen.

Ons e-mailadres is: st.isidorushoeve1@gmail.com

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:
Daarvoor kunt u bellen pastoor J.Jansen 06 46907233 ( maandag vrij)
of pastoraal werker A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).