Zo 09:30 Parochieviering in H. Blasius Delden

04/06/2017

Weekend: Pinksteren

In het Pinksterweekend is er géén viering in onze kerk, maar 1e Pinksterdag om 9.30 uur is de gezamenlijke Eucharistieviering in de kerk te Delden., waarvoor u allen bent uitgenodigd.

2e Pinksterdag 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk te Delden.

De intenties worden gelezen op zondag 11 juni en ook de kerkdeurcollecte voor de Nederlandse missionaris wordt dan gehouden.

Vieringen in de week:
Dinsdag 6 juni 9.00 uur
Eucharistieviering.

Overleden:
Uit ons midden is weggenomen op woensdag 17 mei Truus Vossebeld-Botterhuis, weduwe van Marinus Vossebeld, op de leeftijd van 90 jaar.
Haar uitvaartviering heeft plaats gevonden op maandag 22 mei, waarna crematie op dinsdag 23 mei.

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.