Zo 09:30 Woord- en Communieviering, pastor Zoet

16/06/2019

Weekend: Feest van de H. Drie-eenheid

Zondag 16 juni 9.30 uur Woord en Communieviering
mmv Spirit
Voorganger pastor A.Zoet

Intenties weekend:
Bernard Ottink: Overl.ouders Barink-ten Thije: Mine Abbink-Slotman: Bernard Botterhuis: Mine Hartgerink: Ouders Leferink-Spieker: Jan Ros.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Gerard Lammersen: Jan Ellenbroek.

Vieringen door de week:
Dinsdag 18 juni 9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor M.Oortman

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Indien de pastores niet bereikbaar zijn en pastorale zorg gewenst is:
06-23254488. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Uitvaarttelefoon:
In geval van overlijden kunt u onze uitvaarttelefoon bellen:
06-50514051.